Laatua teille - vähäpäästöiset kuljetukset myös espanjaan ja muualle eurooppaan

Transport Hosike Oy pyrkii toiminnassaan jatkuvaan laadun ja toiminnan kehittämiseen. Laatu on yrityksellemme kunnia- asia. Laadunhallinnalla pyrimme suorituskyvyn ja prosessien jatkuvaan ylläpitoon ja parantamiseen sidosryhmien vaatimukset huomioon ottaen. Tuotamme palvelulle ominaisuuksia, jotka ovat asiakkaiden odotuksien ja tarpeiden mukaisia. Palvelemme asiakkaitamme joustavasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkomailla ajamme kuljetukset mm. Espanjaan, Italiaan, Saksaan, Ranskaan.

Kuljetus- ja varastointipalvelut toteutetaan aina sovituissa aikatauluissa, sopimuksen mukaiseen hintaan ja sovitulla tavalla laatukriteerit huomioon ottaen. Tavoitteenamme on kokonaisvaltainen, tehokas, taloudellinen, kannattava ja joustava toimintatapa. Koko Transport Hosike Oy:n henkilökunta sitoutuu yrityksen tuottamien palveluiden parantamiseen strategiassa määriteltyjen toiminta- ajatusten, suunnitelmien ja laatutavoitteiden mukaisesti.

Laatutiedostojen dokumentointi, asiakirjojen hallinta ja raportointi on tärkeää, jotta pystymme osoittamaan ulkopuoliselle ja itselle laadun hallinnan tilan yrityksessä. Yrityksemme käytössä on laatukäsikirja, joka on laadittu standardin SFS- EN ISO 9001 " Laadunhallintajärjestelmä. Vaatimukset " mukaisesti. Näin sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehitykseen ja pystymme varmistamaan koko organisaatiomme toimimisen laatuvaatimusten mukaisesti.

Ympäristövastuu otetaan huomioon Transport Hosike Oy: n toiminnan suunnittelussa ja strategian kehittämisessä.  Ympäristöohjelma on kehitetty yrityksessämme maailman tunnetuimman ympäristöstandardin ISO 14001 vaatimusten mukaisesti. Tämä auttaa organisaatiotamme parantamaan ympäristösuojelun tasoa ja osoittamaan ympäristöasioiden hyvää hoitoa.

Yrityksemme käytössä on käyttötaloudellinen ja vähäpäästöinen kuljetuskalusto, jonka kuntoa ja huoltotarpeita seurataan jatkuvasti. Monipuolisten ajoneuvoseuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiemme avulla pystymme varmistamaan kuljettajiemme taloudellisen ajotavan. Ajoneuvoista saatavien raporttien avulla pystymme seuraamaan tarkkaan mm. polttoaineen kulutusta ja CO2- päästöjä (hiilidioksidipäästöjä).